เผยความลับ บริษัทในฝันที่คน Gen Y อยากทํางานด้วยมากที่สุด

ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากพยายามปรับตัวเข้าหาคนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดในยุคที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้าน Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ อย่างเช่น สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน ก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทนั้นๆ แต่จากผล Survey ที่ Recruitment Sathi สำรวจในหัวข้อ “บริษัทชั้นนําที่คนส่วนมากอยากร่วมงานด้วย” พบว่านอกจากสวัสดิการแล้ว คนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับ ความก้าวหน้าในการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร และการเติบโตของบริษัทอีกด้วย ความก้าวหน้าในการทํางาน นอกจากตำเเหน่งงานที่ชอบ และตรงตามความต้องการแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้สมัครควรพิจารณาคือ บริษัทที่เรากำลังสมัครหรือกำลังทำงานอยู่นั้น มีความก้าวหน้าในการทำงานหรือไม่? เมื่อเราเข้ามาทำงานเเล้วมีโอกาสเลื่อนขั้น พัฒนา หรือสามารถเติบโตในองค์กรได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ง่าย ๆ จากการดูว่าบริษัทนั้นมีอะไรที่จะช่วยทำให้เรามีโอกาสพัฒนาทางด้านสายอาชีพของเราหรือไม่ เช่น มีการ Training เพราะคนส่วนมากมองว่า บริษัทที่ดี คือบริษัทที่พร้อมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของบุคลากร มีการวางแผนทำ Succession Plan มีการวางแผนเลื่อนขั้น เเละสามารถประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของบริษัทได้ดี ก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” จึงไม่น่าแปลกใจที่คนรุ่นใหม่หลายคนที่มีความสามารถ ต้องลาออกจากบริษัทเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้น ๆ ได้ ทุกวันนี้บริษัทหลายที่ก็พยามปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ บางบริษัทมีการปรับกฎ ระเบียบบางอย่าง… Continue reading เผยความลับ บริษัทในฝันที่คน Gen Y อยากทํางานด้วยมากที่สุด